Valikko Sulje

Rintalihakset

Iso ja pieni rintalihas (M. pectoralis major ja minor)

Yläraaja nostetaan yläviistoon esimerkiksi seinälle ja vartaloa kierretään ja viedään eteenpäin, kunnes venytys tuntuu rinnassa. 

Olkavarren sisäkiertäjiä

Lavanaluslihas (M. subscapularis)

Yläraaja nostetaan esim. ovenkarmin yläreunaan ja vartaloa käännetään eteenpäin kunnes venytys tuntuu.

Leveä selkälihas (M. Latissimus dorsi)

Venytettävän puolen ranteesta tartutaan kiinni. Venytettävä käsi nostetaan ylös niin, että käännetään samalla venytettävän käden peukaloa ylöspäin, jolloin olkanivel on ulkokierrossa ja venytys tehostuu hieman. Vartaloa kallistetaan ja vedetään sitä vastakkaisen puolen kädellä sivulle alas, kunnes venytys tuntuun alaselässä ja kyljessä. Hengitetään rauhassa ja lisätään venytystä uloshengityksen aikana.

Olkavarren ulkokiertäjiä

Alempi lapalihas (M. infraspinatus)

Venytettävän käden olkavarsi laitetaan toisen käden kyynärvarren päälle. Venytettävän puolen peukalosta otetaan kiinni ja sitä viedään alaspäin, kunnes venytys tuntuu olkavarren etupuolella.

Olkavarren loitonnus

Hartialihas (M. deltoideus)

Seisotaan seinän vieressä ja painetaan olkavartta kohti seinää, kunnes venytys tuntuu lapaluun ja olkanivelen takaosassa.

Kyynärpään koukistajia

Kaksipäinen olkalihas, hauis (M. biceps brachii)

Seisotaan selkä seinää kohti, nostetaan venytettävä yläraaja seinälle peukalo alaspäin ja lasketaan alavartaloa kunnes venytys tuntuu olkavarren etupuolella.

Kyynärpään ojentajia

Kolmipäinen olkalihas, ojentaja (M. triceps brachii)

Nostetaan venytettävä käsi ylös kyynärpää koukussa, tartutaan toisella kädellä kyynärpäästä ja painetaan kyynärpäätä koukkuun, kunnes venytys tuntuu olkavarren takapinnalla.

Sormien ojentajia ja koukistajia

Sormien ojentajalihas (M. extensor digitorum communis)

Venytettävän käden sormet puristetaan nyrkkiin ja otetaan toisella kädellä nyrkistä kiinni. Venytettävän käden kyynärpää suoristetaan ja vedetään venytettävän käden nyrkkiä alaspäin, kunnes venytys tuntuu kyynärvarressa ja sormien ojentajajänteissä.

Sormien pinnallinen koukistajalihas (M. flexor digitorum superficialis)

Toisella kädellä tartutaan venytettävän käden sormista. Käännä sormia taaksepäin, kunnes venytys tuntuu kämmenessä ja sormissa.

0505758440